Katedra Krzyża Świętego

Sanktuarium Matki Bożej Opolskiej

Matka Boża Opolska
koronowana
21 czerwca 1983 roku

Diecezja Opolska

Obraz MB
Opole położone jest we wschodniej części Niziny Śląskiej, nad Odrą. Już w IX wieku istniały na tym terenie gród i podgrodzie. Od końca XII wieku Opole było stolicą księstwa dzielnicowego. Prawa miejskie uzyskało na początku XIII stulecia. W 1532 roku, po śmierci Jana II – ostatniego w Opolu księcia piastowskiego, przeszło w ręce Habsburgów, później (w połowie XVIII wieku) – Hohenzollernów. Miasto, zniszczone w czasie wojny, zostało pieczołowicie odbudowane.
W 1024 roku ówczesny biskup wrocławski przekazał nowemu kościołowi w Opolu relikwie Świętego Krzyża, otrzymane w darze od św. Emeryka. Miasto zmieniło wówczas swój herb – do piastowskiego orła dodano połowę krzyża. Pierwszy kościół (pw. św. Wojciecha) powstał na miejscu dzisiejszej katedry w XI wieku. Na początku XIII stulecia powołana została kapituła, a istniejąca świątynia stała się kościołem kolegiackim. W 1295 roku wybudowano późnoromańską bazylikę z wieżą. W XV wieku przebudowano ją w stylu późnogotyckim. Późniejsze rozbudowy miały miejsce w wieku XVI i XIX. We wnętrzu katedry Krzyża Świętego, znajduję się obraz wykonany na lipowej desce, który przedstawia Matkę Bożą Opolską. Cudowny wizerunek został namalowany pod koniec XV wieku przez nieznanego artystę. Maryja na lewym ramieniu trzyma Dzieciątko Jezus. Głowę lekko pochyla w stronę Syna, który w lewej ręce trzyma Pismo Święte, a  prawą unosi w geście błogosławieństwa. Obraz pochodzi z Piekar, gdzie już w średniowieczu słynął łaskami. W XVII wieku został wypożyczony do czeskiej Pragi, aby ochronić miasto od wielkiej zarazy. Po powrocie do Polski kilkakrotnie jeszcze krążył między Opolem a Piekarami, wreszcie w XVIII wieku umieszczono go ostatecznie w kościele
 

Opole_02.jpg
Opole_03.jpg
Opole_04.jpg
Opole_06.jpg
Opole_07.jpg
Opole_05.jpg